Category Archives: KONKURSI

Oglas prijem u radni odnos – 08.01.2024.godine

Oglas prijem u radni odnos – 08.01.2024.godine   Oglas prijem u radni odnos 08.01.2024   Prijavni-obrazac-1       JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KALESIJA Ul. Senada Požegića b.b. 75 260 Kalesija Broj:16-27-1/24 Datum: 08.01.2024 godine   Na osnovu člana

Oglas – prijem u radni odnos 08.12.2023

Oglas prijem u radni odnos 08.12.2023. Prijavni-obrazac-1       JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KALESIJA Ul. Senada Požegića b.b. 75 260 Kalesija Broj:16-1073-1/23 Datum: 08.12.2023 godine   Na osnovu člana 20.a tačka 2.Zakona o radu ( Službene novine F

OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Oglas za specijalizaciju-2023.   Na osnovu člana 13. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i saradnika ( Sl. novine FBiH“, broj: 75/20), člana 5. Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata ( Sl.novine FBiH, broj: 88/13), Plana potrebnih  specijalizacija i

Oglas za prijem u radni odnos 04.07.2023.

OGLAS- prijem u radni odnos ukupno tri radnika. konačna verzija (2). 04.07.2023 Prijavni-obrazac-1   JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KALESIJA Ul. Senada Požegića b.b. 75 260 Kalesija Broj:16-483-1/23 Datum: 03.07.2023 godine   Na osnovu člana 20.a tačka 2.Zakona o radu

OGLAS- prijem doktor medicine -17.11. 2022

Posjeti stranicu :  KONKURSI – Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kalesija (dzkalesija.ba) KONKURSI

OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Oglas za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije -2022 – Otorinolaringologija i hirurgija glave i vrata -2022. Na osnovu člana 13. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i saradnika ( Sl. novine FBiH“, broj: 75/20), Plana potrebnih  specijalizacija i subspecijalizacija 

JAVNI OGLAS – prijem u radni odnos na određeno vrijeme 04.10.202

Javni oglas – prijem u radni odnos 04.10.2022

OGLAS- Prijem doktora stomatologije

Prijavni-obrazac-1 OGLAS- prijem doktor stomatologije -2022 JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KALESIJA Ul. Senada Požegića b.b. 75 260 Kalesija Broj:16-1074-2/22 Datum: 08.09.2022 godine   Na osnovu člana 20.a tačka 2.Zakona o radu ( Službene novine F BiH broj: 26/16 i

OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Oglas za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije -2022

Konkurs za prijem Knjigovođe

         JAVNI   OGLAS za prijem  u radni odnos na neodređeno vrijeme Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kalesija, sa sjedištem u Kalesiji, ulica Senada Poožegića bb ( u daljem tekstu. Dom zdravlja Kalesija), vrši prijem u radni odnos