Monthly Archives: Decembar 2019

RTG CR – instalirana nova oprema

Služba radiologije naše ustanove je dobila novi uređaj RTG CR koji omogućava digitalni zapis snimljenih fotografija putem RTG pregleda. Od sada će pacijenti moći na zahtjev dobiti RTG snimke na Compact discu (CD). Upostavom CR sistema omogućava se razmjena RTG

Implementiran sistem za evidenciju radnog vremena

Nakon provedene procedure i postavke određenog broja uređaja za očitavanje RF ID kartica u utorak 10.12.2019.godine pušten je u rad Sistem za evidenciju radnog vremena na nivou Javne ustanove Dom zdravlja Kalesija. Sve područne ambulante su povezane sa matičnom zgradom

Završetak akcije preventivnih pregled učenika 2. razreda

Dana 04.12.20.19 ekipa JZU Dom zdravlja Kalesija je obišla i JU OŠ Kalesija područno odjeljenje u Miljanovcima kao i JU OŠ Memići gdje je izvršen preventivni zdravstveni pregled učenika drugih razreda. Sa današnjim danom je završena akcija preventivnih pregleda učenika