RTG CR – instalirana nova oprema

Služba radiologije naše ustanove je dobila novi uređaj RTG CR koji omogućava digitalni zapis snimljenih fotografija putem RTG pregleda. Od sada će pacijenti moći na zahtjev dobiti RTG snimke na Compact discu (CD). Upostavom CR sistema omogućava se razmjena RTG snimaka između specijalističkih službi naše Ustanove sa Specijalističkim službama UKC Tuzla, Doma zdravlja Tuzla itd…

 Digitalna radiologijom, gdje se takođe koriste rendgenske zrake kompjuterskom (digitalnom) slikovnom tehnologijom stvara se digitalni zapis slike i pohranjuje u kompjuterske privremene baze podataka, a zatim u trajniju pohranu na tzv. servere podataka, gdje se po potrebi mogu ponovno aktivirati i otvoriti za ponovnu analizu.

RTG tehničar učitava snimak sa skenera i šalje nadležnoj službi

 

Ljekar specijalista očitava digitalni zapis RTG snimka