Mjesec: August 2019.

  • Održano predavanje Tema: “HOPB”, prezentirao dr.Hasad Imamović

    U četvrtak 29.08.2019.godine u sali za sastanke Doma Zdravlja Kalesija održano je predavanje na Temu HOPB, koje je održao dr.Hasad Imamović.U okviru predavanja održana je prezentacija kojoj je prisustvovao veći broj uposlenika Dom zdravlja. Ovakva predavanja su kontinuirana i odvijaju se u okviru edukacija unutar Ustanove što je inače predviženo godišnjim planovima rada Ustanove kao […]

  • Sastanak menadžmenta Ustanove sa ljekarima

    U utorak 27.08.2019.godine održan je sastanak menadženta JU DZ Kalesija sa ljekarima uposlenicima Ustanove sa početkom u 14.00 sati u prostorijama Sale za sastanke.Direktor dr.Muhamed Osmanović je na sastanku upoznao ljekare o trenutnoj situaciji Ustanove kada su u pitanju zdravstvena, materijalna i dr. situacija i kako u narednom periodu svi trebaju učiniti napor da se […]