Monthly Archives: August 2019

Održano predavanje Tema: “HOPB”, prezentirao dr.Hasad Imamović

U četvrtak 29.08.2019.godine u sali za sastanke Doma Zdravlja Kalesija održano je predavanje na Temu HOPB, koje je održao dr.Hasad Imamović.U okviru predavanja održana je prezentacija kojoj je prisustvovao veći

Sastanak menadžmenta Ustanove sa ljekarima

U utorak 27.08.2019.godine održan je sastanak menadženta JU DZ Kalesija sa ljekarima uposlenicima Ustanove sa početkom u 14.00 sati u prostorijama Sale za sastanke.Direktor dr.Muhamed Osmanović je na sastanku upoznao