Monthly Archives: Juli 2019

Prijem medicinskih tehničara

U Utorak 29.07.2019.godine izvršeno je zvanično potpisivanje Ugovora o radu Medicinskih sestara-tehničara i Higijeničara. Ugovori su potpisani od strane direktora JZU Dom zdravlja Kalesija i primljenih kandidata koji su primljeni na neodređeno vrijeme po konkursnoj proceduri.

Održano predavanje dr. Alme Mehanović

Dana 25.07.2019. u sali za sastanke Doma zdravlja Kalesija sa početkom u 14.00 održano je predavanje na temu: Laboratorijske pretrage kod hroničnih bolesti. Predavanje je održala Dr. Alma Mehanović specijalista porodične medicine uz asistenciju med.sestre Azre Muhamedbegović.

Klimatizacija Dom zdravlja

Obzirom da vreli julski dani i visoke temperature čine boravak pacijenata i osoblja Doma zdravlja Kalesija poprilično otežanim, menadžment na čelu sa direktorom dr. Muhamedom Osmanovićem je angažovao poznatu Kalesijsku firmu “HS-Elektron” Kalesija koja je izvršila instalaciju novih klima uređaja

Nacrt Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2024.

Poziv za učešće u prvoj radionici „Gdje smo sada?“ Oblast zdravstva i socijalne politike Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog Kantona u saradnji sa Ekonomskim institutom iz Sarajeva provodi projekat izrade nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period

Predavanje 25.07.2019.

Obavijest o predavanju koje će se održati dana 25.07.2019. godine sa početkom u 14.00 sati u sali za sastanke Doma zdravlja.

Nova oprema u Ambulanti Tojšići

Područna Ambulanta u Tojšićima je jučer opremljena sa još dva računara tako da su timovi 3,4 i 12 kompletirani kada je u pitanju računarska oprema. Računari su uvezani u kompletan informacioni sistem Doma zdravlja.

E-legitimacija

Novi sistem e-legitimacija JZU Dom zdravlja Kalesija je skoro u potpunosti implementirao, tako da se od sada na pregled doći i samo sa ličnom kartom.

ODRŽAN USMENI ISPIT

Održan je usmeni ispit za kandidate medicinske setre-tehničare i spremačicu. Usmeni ispit je održan 12.07.2019. sa početkom u 9.00 sati u Sali za sastanke Dom zdravlja Kalesija.

Prijem doktora medicine

U ponedjeljak 08.07.2019. izvršen je svačani prijem doktora medicine na osnovu projekta Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs za prijem u radni odnos – medicinske sestre – higijeničar

Konkurs za medicinske sestre i spremačicu