Nacrt Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2024.

Poziv za učešće u prvoj radionici „Gdje smo sada?“ Oblast zdravstva i socijalne politike

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog Kantona u saradnji sa Ekonomskim institutom iz Sarajeva provodi projekat izrade nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2024. godine. U okviru projekta planirana je i organizacija niza strateških radionica sa predstavnicima privatnog, javnog i nevladinog sektora i medija u periodu od jula do oktobra 2019. godine. S obzirom da je nacrt Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2024. godineinterresorni dokument, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona uzelo je aktivno učešće u izradi navedenog dokumenta.

Imajući u vidu važnost izrade pomenutog nacrta strategije, te ulogu i značaj Vaše institucije/organizacije za ukupni razvoj i razvoj politika prema mladima, pozivamo Vas da učestvujete u procesu izrade istog kroz djelovanje u radionicama. Prva radionica vezana za oblasti zdravstva i socijalne politike biti će održana dana 19. 07. 2019. godine (petak) od 10 do 13 sati u Plavoj sali JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona (Mije Keroševića Guje 3). Tema radionice se odnosi na analizu trenutne situacije u oblasti zdravstva i socijalne politike za mlade.