O nama

Danas Javna ustanova Dom Zdravlja Kalesija funkcioniše kao matična zgrada Doma zdravlja u gradu Kalesija i sa 8 područnih ambulanti i to u Donje Vukovije, Gornje Vukovije, Tojšići, Donje Hrasno, Gornji Rainci, Donji Rainci, Memići i Gojčin.

Osnovna odnosno primarna zdravstvena zaštita se provodi kroz timove porodične medicine kojih trenutno ima 16.

Osim primarne zdravstvene zaštite, Dom zdravlja Kalesija pruža i usluge konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite na ovom lokalitetu, i to iz interne medicine, oftalmologije, neuropsihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i specijalističke usluge iz pneumoftiziologije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva. Za ostale konsultativno-specijalističke djelatnosti oslanja se na usluge UKC Tuzla i Doma zdravlja sa poliklinikom “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla.

Ukupan broj zaposlenih je 146. Od toga 107 medicinskog kadra a 39 nemedicinskog kadra.

 

Organizacija

 

Zgrada Doma zdravlja u Kalesiji

Kratka historija

Organizovano zdravstveno zbrinjavanje stanovništva, na ovim prostorima koje pokriva današnja općina kalesija započelo je još davne 1951.godine. Tada nije administrativno postojala općina Kalesija ali su postojale dvije zasebne administrativne cjeline Srez Tuzla i Srez Zvornik koje su sa svoje dvije ambulante u naselju Tojšići (Tuzlanski srez) i naselju (Memići (Zvornički srez), zdravstveno zbrinjavalo stanovništvo naseljenog područja današnje općine Kalesija. Tek nakon 1958.godine došlo je do administrativnog objedinjavanja u jednu cjelinu koja se zove općina Kalesija. Tada se počelo i sa izgradnjom centralne zdravstvene ustamove sa laboratorijskom i zubnom službom. Nakon toga su izgrađene mjesne ambulante u Osmacima, Capardama i Gojčinu pored već izgrađenih u Tojšićima i Memićima.


Agresija Na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995.godina

Na području općine Kalesija djelatnost primarne zdravstvene zaštite organizovana je kroz instituciju JZU Dom zdravlja Kalesija, koja je osnovana Odlukom Skupštine općine Kalesija, 03.11.1992.godine.

Veliki doprinos spašavanju ljudskih života Dom zdravlja Kalesija dao je u periodu 1992-1995.godine na području općina Kalesija gdje je pored Doma zdravlja Kalesija funkcionisala i Ratna bolnica gdje su se pružale usluge zbrinjavanja i liječenja oboljelih i ranjenih civila i pripadnika Armije republike Bosne i Hercegovine i MUP-a.

Gdje smo danas ?

Danas Javna ustanova Dom Zdravlja Kalesija funkcioniše kao matična zgrada Doma zdravlja u gradu Kalesija i sa 8 područnih ambulanti i to u Donje Vukovije, Gornje Vukovije, Tojšići, Donje Hrasno, Gornji Rainci, Donji Rainci, Memići i Gojčin.

 


Zdravstvo na području regije kroz historiju

Zdravstvena djelatnost i zdravstvena zaštita stanovništva ovog podneblja, počev od osmanske vladavine prošla je neminovan razvojni put u kome će značajnu ulogu odigrati vjera i njeni principi, znanja i iskustva arapske medicine preuzete od Osmanlija, a zatim i prvi školovani medicinski kadrovi na medicinskim školama i fakultetima školovani u raznim svjetskim centrima.

HASTAHANA – Najstarija bolnica u Tuzli (izvor RTV7)