ZA PACIJENTE

KALENDAR ZDRAVLJA

JANUAR

1. i 2. januar Nova godina
28. januar- Europska sedmica/tjedan prevencije raka vrata maternice
31. januar- Nacionalni dan bez cigarete

FEBRUAR

04. februar- Svjetski dan borbe protiv raka
15. februar- Međunarodni dan djece oboljele od raka
28. februar- Međunarodni dan rijetkih bolesti

MART

08. mart- Međunarodni dan žena/ženskih prava
14. mart- Svjetski dan bubrega
22. mart- Svjetski dan voda
24. mart- Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

APRIL

02. april- Svjetski dan autizma
07. april- Svjetski dan zdravlja
20. april- Međunarodni dan zaštite od buke
22. april- Dan planete Zemlje
24. april- Europska sedmica/tjedan imunizacije
28. april- Svjetski dan sigurnosti i zaštite na radu

MAJ

01. i 02. maj- Međunarodni praznik rada
05. maj- Međunarodni dan babica
10. maj- Međunarodni dan tjelesne aktivnosti
12. maj- Međunarodni dan sestrinstva
14. maj- Euromelanoma dan
15. maj- Međunarodni dan obitelji
28. maj- Međunarodni dan multiple skleroze
31. maj- Svjetski dan nepušenja (WHO)

JUNI

05. juni- Svjetski dan okoliša
08. juni- Svjetski dan oboljelih od tumora mozga
14. juni- Svjetski dan dobrovoljnih darivaoca krvi
26. juni- Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe i krijumčarenja droga

JULI

11.juli- Svjetski dan stanovništva
28. juli- Svjetski dan borbe protiv hepatitisa

AVGUST

12. august- Međunarodni dan mladih

SEPTEMBAR

10. septembar- Svjetski dan prevencije samoubojstva
11. septembar- Svjetski dan palijativne skrbi
29. septembar- Svjetski dan srca

OKTOBAR

01. oktobar- Međunarodni dan osoba treće životne dobi
02. oktobar- Sedmica/tjedan promocije dojenja
03. oktobar- Dan borbe protiv raka dojke- Dan ružičaste vrpce
10. oktobar- Svjetski dan mentalnog zdravlja (WHO)
14. oktobar- Svjetski dan spirometrije
15. oktobar- Međunarodni dan bijelog štapa/Svjetski dan čistih ruku
16. oktobar- Svjetski dan hrane
17. oktobar- Svjetski dan borbe protiv siromaštva
20. oktobar- Svjetski dan osteoporoze/Europska sedmica/tjedan za sigurnost i zdravlje na radu
29. oktobar- Svjetski dan moždanog udara

NOVEMBAR

01. novembar- Mjesec borbe protiv bolesti ovisnosti
14. novembar- Svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti
15. novembar- Međunarodni dan borbe protiv opstruktivnih bolesti pluća
18. novembar- Međunarodni dan antibiotske rezistencije
20. novembar- Međunarodni dan djeteta
25. novembar- Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama

DECEMBAR

01. decembar- Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a
03. decembar- Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
05. decembar- Međunarodni dan volontera
09. decembar- Međunarodni dan sigurnosti bolesnika
10. decembar- Međunarodni dan ljudskih prava