Monthly Archives: Septembar 2019

Nastavak preventivnih zdravstvenih pregleda školske djece – posjeta JU OŠ Gornji Rainci

U srijedu 25. septembra 2019.godine Zdravstvena ekipa Doma zdravlja Kalesija na čelu sa dr.Enisom Suljkanović specijalistom porodične medicine obavila je preventivni zdravstveni pregled učenika drugih razreda Osnovne škole Gornji Rainci. Zdravstvenu ekipu Doma zdravlja Kalesija su sačinjavali specijalista porodične medicine,

Preventivni zdravstveni pregled školske djece 2019

U srijedu 11. septembra 2019.godine Zdravstvena ekipa Doma zdravlja Kalesija na čelu sa dr.Enisom Suljkanović specijalistom porodične medicine obavila je preventivni zdravstveni pregled učenika drugih razreda Osnovne škole Kalesija. Zdravstvenu ekipu Doma zdravlja Kalesija su sačinjavali specijalista porodične medicine, doktor