Preventivni zdravstveni pregled školske djece 2019

U srijedu 11. septembra 2019.godine Zdravstvena ekipa Doma zdravlja Kalesija na čelu sa dr.Enisom Suljkanović specijalistom porodične medicine obavila je preventivni zdravstveni pregled učenika drugih razreda Osnovne škole Kalesija.

Zdravstvenu ekipu Doma zdravlja Kalesija su sačinjavali specijalista porodične medicine, doktor stomatologije Dukić Admir, dvije medicinske sestre i informatičar.

Ono što je bitno napomenuti da je cilj ovih pregleda prije svega prevencija i evidentiranje zdravstvenog stanja, kako bi se napravila jedna sveobuhvatna anliza stanja zdravlja djece i kako bi se ponudila rješenja oko podizanja nivoa zdravstvene zaštite školske djece na još veći nivo.

Ovim pregledom obuhvaćena su djeca drugih razreda a u planu je da se izvrše preventivni zdravstveni pregledi i učenika čevtrtih i šestih razreda. U naredno periodu su u planu obilasci i ostalih osnovnih škola na području općine Kalesija.