Kontakti

JZU Dom zdravlja Kalesija

ulica Senada Požegića br. 6

75260 Kalesija

tel: 035 368 200

fax: 035 368 214

e-mail: jzudomzdravlja_k@live.com

www.dzkalesija.ba

Telefonski imenik

Naziv Broj Telefona
Pravna Služba 035-368-230
Šef Računovodstva 035-368-201
Glavni medicinar 035-368-202
Računovodstvo/Obračuni 035-368-203
IT sektor – informatičar 035-368-204
Interna Kartoteka 035-368-205
Interna služba-ljekar 035-368-206
Stomatološka ordinacija sprat 035-368-207
Stomatološka ordinacija prizemlje 035-368-208
Medicina rada-kartoteka 035-368-209
Medicina rada – ljekar 035-368-210
Ginekologija – ljekar 035-368-211
Ginekologija – kartoteka 035-368-212
Vakcinacija 035-368-213
FAX 035-368-214
Direktor 035-368-215
Patronažna služba 035-368-216
Tim 1 i 2 Kartoteka 035-368-217
Tim 1 – ljekar 035-368-218
Tim 2 – ljekar 035-368-219
Depo Apoteka lijekova 035-368-220
Fizijatrija – sala 035-368-221
Fizijatrija – kartoteka 035-368-222
Fizijatrija – ljekar 035-368-223
Neuro psihijatrija – kartoteka 035-368-224
Neuro psihijatrija – ljekar 035-368-225
Opšta intervencija 035-368-226
Pedijatrija – kartoteka 035-368-227
Očno – kartoteka 035-368-228
Pravna služba – Šef službe 035-368-229
Pravna služba  035-368-230
Opšta – ordinacija 2 d. 035-368-231
Opšta kartoteka 035-368-232
Tim 15 035-368-233
Tim 14 035-368-234
Tim 11 035-368-235
Opšta služba ljekar 035-368-236
Služb za Očne bolesti 035-368-237
Amb. Memići 035-368-238
Amb. Gojčin 035-368-239
Amb. Rainci Gornji 035-368-240
Amb. Rainci Donji 035-368-241
Amb. Tojšići 035-368-242
Restoran 035-368-243
Amb. Hrasna Donje 035-368-244
Amb. Vukovije Gornje 035-368-245
Amb. Vukovije Donje 035-368-246
HES Služba medicinar 035-368-247
Laboratorija 035-368-248
Tim 9 – kartoteka 035-368-249
Statistika 035-368-250
RTG Služba 035-368-251
Služba Hitne med. pomoći 035-368-252
Tim 9 – ljekar 035-368-253
Služba za plućne bolesti 035-368-254
HES Služba – ljekar 035-368-255
Pedijatrija 035-368-256
JZ USTANOVA DOM ZDRAVLJA 035-368-257
JZ USTANOVA DOM ZDRAVLJA 035-368-258
JZ USTANOVA DOM ZDRAVLJA 035-368-259