Nastavak preventivnih zdravstvenih pregleda školske djece – posjeta JU OŠ Gornji Rainci

U srijedu 25. septembra 2019.godine Zdravstvena ekipa Doma zdravlja Kalesija na čelu sa dr.Enisom Suljkanović specijalistom porodične medicine obavila je preventivni zdravstveni pregled učenika drugih razreda Osnovne škole Gornji Rainci.

Zdravstvenu ekipu Doma zdravlja Kalesija su sačinjavali specijalista porodične medicine, doktor stomatologije Dukić Admir, dvije medicinske sestre i informatičar.

Ono što je bitno napomenuti da je cilj ovih pregleda prije svega prevencija i evidentiranje zdravstvenog stanja, kako bi se napravila jedna sveobuhvatna analiza stanja zdravlja djece i kako bi se ponudila rješenja oko podizanja nivoa zdravstvene zaštite školske djece na još veći nivo.

Akcija preventivnih zdravstvenih pregleda školske djece se nastavlja.