Daily Archives: 18/07/2019

Nova oprema u Ambulanti Tojšići

Područna Ambulanta u Tojšićima je jučer opremljena sa još dva računara tako da su timovi 3,4 i 12 kompletirani kada je u pitanju računarska oprema. Računari su uvezani u kompletan informacioni sistem Doma zdravlja.