Predavanje 25.07.2019.


Obavijest o predavanju koje će se održati dana 25.07.2019. godine sa početkom u 14.00 sati u sali za sastanke Doma zdravlja.