Sastanak menadžmenta Ustanove sa ljekarima

U utorak 27.08.2019.godine održan je sastanak menadženta JU DZ Kalesija sa ljekarima uposlenicima Ustanove sa početkom u 14.00 sati u prostorijama Sale za sastanke.
Direktor dr.Muhamed Osmanović je na sastanku upoznao ljekare o trenutnoj situaciji Ustanove kada su u pitanju zdravstvena, materijalna i dr. situacija i kako u narednom periodu svi trebaju učiniti napor da se poveća novi zdravstvene usluge u postojećim uslovima.
U nastavku sastanka i ljekari su imali svoje prijedloge i sugestije oko navedene problematike.
Doneseni za određeni zaključci i to prije svega oko poštovanja radnog vremena uposleika, odnosa i rada sa pacijentima kao i efikasnije vođenje brige i raspolaganje sa materijalno-tehničkim sredstvima Ustanove.
Sastanak je završen u 15.05 sati.