Održano predavanje Tema: “HOPB”, prezentirao dr.Hasad Imamović

U četvrtak 29.08.2019.godine u sali za sastanke Doma Zdravlja Kalesija održano je predavanje na Temu HOPB, koje je održao dr.Hasad Imamović.
U okviru predavanja održana je prezentacija kojoj je prisustvovao veći broj uposlenika Dom zdravlja. Ovakva predavanja su kontinuirana i odvijaju se u okviru edukacija unutar Ustanove što je inače predviženo godišnjim planovima rada Ustanove kao i obaveza edukacije zbog osiguranja akreditvanosti timova porodične medicine JZU Dom zdravlja Kalesija.