Završetak akcije preventivnih pregled učenika 2. razreda

Dana 04.12.20.19 ekipa JZU Dom zdravlja Kalesija je obišla i JU OŠ Kalesija područno odjeljenje u Miljanovcima kao i JU OŠ Memići gdje je izvršen preventivni zdravstveni pregled učenika drugih razreda. Sa današnjim danom je završena akcija preventivnih pregleda učenika drugih razreda osnovnih škola na području koje pokriva JZU Dom zdravlja Kalesija. Poslije zimskog raspusta planirane su aktivnosti na preventivnim pregledima učenika četvrtih razreda svih osnovnih škola na području općine Kalesija.