Implementiran sistem za evidenciju radnog vremena

Nakon provedene procedure i postavke određenog broja uređaja za očitavanje RF ID kartica u utorak 10.12.2019.godine pušten je u rad Sistem za evidenciju radnog vremena na nivou Javne ustanove Dom zdravlja Kalesija. Sve područne ambulante su povezane sa matičnom zgradom i putem ovog sistema. Značajno je napomenuti da će se elektronski ovim putem voditi evidencija radnog vremena na način koji je precizirao i zakonodavac. Korist elektronskog načina evidencije radnog vremena  je višestruka a pozitivna iskustva drugih Ustanova pokazuju da je ovo još jedan potez koji povećava visok standard usluga koje pružamo kao i uslova rada naših uposlenika.