WEB platforma “Prijava na vakcine”

U Srijedu 05.05.2021.godine Zavod za javno zdravstvo Tuzlankog kantona je u funkciju je pustio web portal vakcine.zjztk.ba koji će građanima omogućiti prijavu za masovnu vakcinaciju protiv Covid-19 virusa.
Građani će od danas, koristeći ovaj portal, moći na jednostavan način izvršiti registraciju koristeći svoje matične podatke, nakon čega će dobiti obavještenja putem Viber ili SMS poruke da su uspješno izvršili registraciju.
Registrovati se mogu osiguranici sa teritorije Tuzlanskog kantona ili osobe koje imaju prijavljeno mjesto prebivališta na teritoriji Tuzlanskog Kantona.

Ukoliko građani nisu u mogućnosti da se prijave putem portala, odnosno ako imaju probleme sa prijavoma, trebaju pozvati svoju ambulantu porodične medicine ili se obratili na e-mail adresu: vakcine@zjztk.ba.

Na web portalu će biti redovna obavještena te građani trebaju koristiti tu web stranicu kao i web stranicu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona da se informišu o postupku vakcinacije.

Zdravstveni radnici će kroz portal, moći pratiti i pozivati građane na vakcinaciju po pripadnosti timu porodične medicine na jednostavan način, bez da moraju pozivati pojedinačne pacijente telefonskim putem.

Sama pratforma će putem Viber ili SMS poruke obavijestiti građane o terminu vakcinacije i revakcinacije.

U slučaju početka masovne vakcinacije sistem će biti u mogućosti na osnovu definisanih pravila pozvati vise osoba i izvršiti njihovu raspodjelu kako bi se smanjile nepotrebne gužve.

Nakon prve i druge vakcinacije pacijenti će dobiti potvrdu putem Viber ili SMS poruke kao i poziv za revakcinaciju, a nakon toga finalnu potvrdu o provedenom postupku vakcinacije. Potvrdu će građani moći štampati samostalno ili istu tražiti u svojim ambulantama porodične medicine.

Nakon izvršene potpune vakcinacije svi relevantni podaci će se automatski unijeti u elektronski medicinski karton osiguranika.

Ukoliko ste dobili termin a niste u mogućosti da dođete u navedenom terminu putem web stranice možete otkazati termin kako bi dobili novi, odnosno možete pozvati svoju ambulantu ili napisati email na adresu vakcine@zjztk.ba

Komentariši