Informacija građanima općine Kalesija 24.03.2021.

Vakcinacija

JZU Dom zdravlja Kalesija nastavlja sa procesom vakcinacije kako zdravstvenih, isto tako i ostalih građana općine Kalesija.

U narednom periodu a u saradnji sa nadležnim Zavodom za javno zdravstvo TK-a, vršit će se masovnija vakcinacija stanovništva. S tim u vezi još jednom pozivamo građane općine Kalesija, da se putem timova porodične medicine za koje su se oprijedijelili prijave za vakcinaciju ili na broj telefona HES službe 035 368 247 a sve sa ciljem da se izvrši ažuriranje te dostavljanje spiskova nadležnom Zavodu kako bi se izvršilo trebovanje potrebnog broja doza vakcina a nakon toga i sama vakcinacija.

Pored procesa vakcinacije zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja Doma zdravlja Kalesija, dana 23.03.2021.godine, započeo je proces vakcinacije građana općine Kalesija gdje je prvu dozu vakcine primilo ukupno 5 građana a od 25.03.2021.godine planira se vakcinacija po prioritetima i to kako slijedi :
– Lica starija od 75 godina
– Lica starija od 65 godina
– Lica preko 60 godina
– te ostala lica rizične kategorije a po procjeni nadležnog ljekara.

Napominjemo da lica koja nisu izvršila prijavu za vakcinaciju istu vakcinu neće moći dobiti.

HES Služba Doma zdravlja Kalesija

Komentariši