Daily Archives: 09/03/2020

Naredba kriznog staba Doma zdravlja Kalesija

Broj: 16-336-1/20 Datum:09.03.2020.godine KRIZNI ŠTAB JZU DOM ZDRAVLJA KALESIJA Krizni štab Dom zdravlja Kalesija, u okviru aktivnosti na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog novootkrivenim virusom COVID-19, koja je zaključkom Vlade F BiH broj: 164/2020 od 31.01.2019.