Edukacija uposlenika u školskim ustanovama

Edukacija uposlenika

U toku priprema za početak nove školske godine naša Ustanova je 02.09.2020.godine organizovala predavanja uposlenicima svih osnovnih i srednje škole na poodručju općine Kalesija.

Predavanja su održali ljekari JZU Dom zdravlja Kalesija na Temu: Preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021.godinu.

Predavanja su sadržavala tri osnovne cjeline i to :

  • Simptomi COVID-19 infekcije
  • Mjere za sprečavanje širenja COVID-19 infekcije
  • Put kod eventualne sumnje na COVID-19 infekciju

U toku ali i poslije predavana naši ljekari su odgovarali na mnoga pitanja koja su bila vezana za trenutnu situaciji oko pandemija COVID-19 virusa.