Preporuke za škole u kontekstu COVID–19 za školsku 2020/21 godinu:

Preporuke za škole u kontekstu COVID–19 za školsku 2020/21 godinu:

Simptomi COVID-19 infekcije :

 • Povišena tjelesna temperatura i groznica
 • Gubitak čula mirisa i okusa
 • Grlobolja
 • Kašalj
 • Slabost,malaksalost
 • Mučnina,povraćanje i proliv
 • Bolovi u kostima i mišićima.

 

Otvaranje škola predstavlja rizik za širenje COVID-19 i nastajanje novih žarišta. Ovaj rizik se može smanjiti provođenjem higijenskih i epidemioloških mjera.

Opasnosti za širenje COVID -19 infekcije su :

 • Javni prijevoz djece do škole i nazad
 • Grupisanje djece ispred škole
 • Nepridržavanje distance i nošenja zaštitne maske
 • Dolazak u školu djece sa respiratornim simptomima
 • Kao i djece koji u porodici imaju bolesne osobe
 • Ne pridržavanje mjera od strane prosvjetnih radnika.