H.O. “Help Others” donirala zaštitne vizire

Humanitarna organizacija “Help Others” iz Salzburga je 31.marta 2020.godine donirala 40 komada zaštitnih vizira našoj Ustanovi. JZu Dom zdravlja Kalesija se zahvaljuje na ovoj izuzetnoj donaciji kako bi naši usposlenici što sigurnije mogli obavljati svoje svakodnevne radne zadatke kada je u pitanje zaustavljanje širenja pandemije COVI-19 virusa na našoj općini.