Obilježen 14. Novembar Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

U četvrtak 14. Novembra 2019.godine JZU Dom zdravlja Kalesija je obilježio 14. novembar Svjetski dan borbe protiv dijabetesa mjerenjem šećera u krvi građanima Kalesije u periodu od 09 do 11 sati u centru grada. Tom prilikom je kontrolisano više od 150 građana. Ukazano je na značaj ranog otkrivanja i liječenja šećerne bolesti (Dijabetes melitus), kako bi se spriječile teške komplikacije kao što su infarkt miokarda i moždani udar koji rezultiraju trajnim invaliditetom i smrću pacijenata. Prema podacima iz registara oboljelih koje vode Timovi porodične medicine u Domu zdravlja registrovano je oko 2000 dijabetičara što nije konačan broj jer postoji veliki broj nedijagnostikovanih pacijenata. Takođe je ukazan značaj ishrane i uloga porodice u kontroli liječenja ove bolesti. Pacijentima je u sklopu ove akcije podijeljen i info materijal sa preporukama za pravilnu ishranu dijabetičara.