Daily Archives: 28/11/2019

Akreditacija i certifikacija timova porodične medicine

U petak 22.11.2019.godine Komisija za akreditaciju i certifikaciju AKAZ-a posjetila je našu Ustanovu i tom prilikom izvršila pregled timova porodične medicine 5, 8, 9, 15 i 16. Nakon pregleda članovi komisije su istakli da su zadovoljni odnim što su imali