Potpisan Protokol o prevenciji i postupanju u slučajevima prosjačenja, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece

U saradnji sa predstavnicima Ureda OSCE-a Tuzla i predstavnicima Centra za socijalni rad Kalesija, Općine Kalesija, PS Kalesija, Doma zdravlja i Aktiva direktora OŠ “Kalesija” jučer je svečano potpisan u Kalesiji, Protokol o prevenciji i postupanju u slučajevima prosjačenja, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece. “Konvencija o pravima djeteta je sastavni dio našeg Ustava, zbog toga što je BiH ratifikovala tu konvenciju i ovaj protokol je na slijedu toga. Pokušavamo da pomognemo općinskim vlastima u Kalesiji i svim drugim sektorima uključujući Centar za socijalni rad, kao i sve druge koji su uključeni u pružanju pomoći i zaštite djece, da na jedan službeni i sistematski način pokušaju doći do metoda kako bi toj djeci pružili pomoć kako bi prosjačenje i bilo koja zloupotreba djece bila svedena na minimun.”, naveo je Samir Arnaut, službenik za ljudska prava Ureda OSCE-a Tuzla.