Muftijsko tuzlansko i BNO sjeveroistočne Bosne donirali opremu

U četvrtak 09.03.2020.godine predsatvnici Muftijstva tuzlanskog i članovi Bošnjačkih nevladinih organizacija Sjeveroistočne Bosne su posjetili našu ustanovu i uručili zaštitne medicinske maske i zaštitne vizire. Direktor JZU Dom zdravlja dr. Muhamed Osmanović spec.pneumoftiziolog se u ime Ustanove zahvalio na ovoj donaciji i istakao da će Uposlenici Doma zdravlja Kalesija znati cijeniti svu pomoć koja je dobro došla u ovim trenucima i da će savjesno i na najvišem mogućem nivou ispunjavati svoju misiju koja im je povjerena a to je briga o zdravlju građana općine Kalesija.