Vrijednosti, misija i vizija


VRIJEDNOSTI

– Pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu na primarnom nivou
– Zdravstvene usluge usmjerene ka sprečavanju, suzbijanju, ranom
otkrivanju, liječenju bolesti i rehabilitaciji
– Opredijeljenost za koncept porodične medicine
– Pristupačnost i dostupnost zdravstvene zaštite
– Poštovanje prava pacijenata
– Kontinuirano poboljšanje zdravtstenih usluga
– Efikasna zdravstvena zaštita i saradnja sa drugim ustanovamaMISIJA

– Očuvanje i unapređenje zdravstva građana
– Pacijent u središtu pažnje
– Promocija zdravlja
– Prevencija bolesti
– Profesionalni razvoj i usavršavanje zdravstvenih radnikaVIZIJA

– Mogućnost postizanja najvišeg nivoa zdravlja građana
– Pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga stalnim radom na unapređenju kvaliteta
– Poboljšanje zadovoljstva pacijenata
– Razijanje i prihvatanje promjena koje doprinose efektivnosti i efikasnosti upotrebe raspoloživih resursa u pružanju zdravstvenih usluga