Informacije

Poštovani korisnici zdravstvenih usluga Javne ustanove Dom zdravlja Kalesija u prilici smo da Vam preko našeg Web sajta i na ovoj stranici ponudimo Informacije u vidu obavještenja, priloga kao i određenih saznanja medicinske nauke a koja su bitna za informisanje pacijenata sa najnovijim dostignućima. Na ovom mjestu naši pacijenti i korisnici usluga će imati priliku da pročitaju i da naprave download određenih Informativnih letaka u nekom od prihvatljivih formata (docx, pdf, cdr…).